Сайн байна уу?
Дотны уншигч Оргилоос
Ном уншихаас хэтрэхгүй л байлаа.