Feed Doesn't exists

Tuvshuu’s Podcast #009

Заримдаа бид шийдвэр гаргах болон юманд дүгнэлт хийхдээ нэг талыг барих нь их байдаг. Тэгвэл энэ тал дээр маш сайхан зѳвлѳгѳѳ ярилцлага ѳнѳѳдѳр манай подкастаар Т.Тулга маань бидэнд үнэ цэнэтэй зѳвлѳгѳѳ ѳглѳѳ.

Тэрээр Польш улсад тѳгсѳѳд одоо Мэдээлэл зүйчээр ажиллаж байна.

Гайхалтай оновчтой байдлаар ярих залуугаас суралцаарай

Подкаст сонсох…

Түүний цахим хаяг Facebook

Tuvshuu- тэй хобогдох
Facebook
Instagram

Түүний ѳмнѳх ярилцлагаас сонсох бол…

Позитив Монголианс онлайн төсөл
ТАВТАЙ МОРИЛ Facebook Youtube Instagram Twitter
Facebook Comments